Seminar: Woon-werkgebieden van de toekomst

In het seminar ‘Woon-werkgebieden van de toekomst’ leert u over de transformatie van (verouderde) werklocaties naar gebieden waar wonen, werken en andere functies naast elkaar bestaan en elkaar versterken. 

De middag wordt op donderdag 7 juni in samenwerking met Bureau BUITEN georganiseerd, en heeft als doel u een inhoudelijke basis en praktische tools aan te rijken over transformatie van werklocaties. 

Deze bijeenkomst zit helaas vol. U kunt zich nog aanmelden voor de reservelijst voor het geval we afmeldingen krijgen of we een extra bijeenkomst gaan organiseren later in het jaar.

De woningvraag in Nederland is enorm. Tussen nu en 2020 loopt het woningtekort naar verwachting op van 205.000 tot 235.000 woningen. Meer dan voorheen moet de woningbouwopgave binnenstedelijk worden geaccommodeerd, om zo de druk op kostbaar groen in het buitengebied te verkleinen.

In leegstaande kantoren of op verouderde bedrijventerreinen kunnen veel woningen en andere functies worden geaccommodeerd. Bovendien kan functiemenging een economische impuls geven aan verouderde werklocaties. Maar wat is ervoor nodig om een monofunctionele werklocatie te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied? En hoe behouden we voldoende ruimte voor werken in de stad?

In de seminar komen deze en andere vragen aan bod. Bureau BUITEN belicht het transformatieproces en de economische functies die passen in gemengde woon-werkgebieden van toekomst. MUST Stedebouw bekijkt transformatie vanuit een stedenbouwkundige invalshoek. En de gemeente Zaanstad presenteert tegen welke vraagstukken zij aanloopt bij de transformatie van bedrijventerreinen Achtersluispolder. Aan de hand van deze casus gaat u zelf aan de slag gaat en kunt u praktijkervaring met collega’s uitwisselen.

Inhoud Seminar Woon-werklocaties

In de seminar komen de volgende vragen aan bod:

  • Waar en wanneer is transformatie van werklocaties opportuun?
  • Hoe ziet het transformatieproces met stakeholders eruit en behoud je als gemeente een goede relatie met de bedrijven en grondeigenaren in een transformatiegebied?
  • Hoe behoud je ruimte voor werken in transformatiegebieden en welke economische functies passen in een gemengd woon-werkgebied?
  • Welke woonmilieus passen in een gemengd woon-werkgebied en op welke doelgroepen moet u zich richten?
  • Welke oude en nieuwe (planologische) instrumenten zijn er om gebiedstransformatie op gang te brengen?
  • Hoe kom je uiteindelijk tot een passende transformatiestrategie en welke rol kan een gemeente hierbij innemen?

Programma

13.30 – 13:45     Welkom en inleiding door dagvoorzitter Joost Hagens van Bureau BUITEN

13:45 – 14:10     ‘Economische functies in gemengde woon-werkgebieden’, door Maarten Kruger van Bureau BUITEN.

14:10 – 14:35     ‘Stedenbouwkundige invulling van transformatielocaties’ door Sebastian van Berkel van MUST Stedebouw.

14:35 – 15:00     ‘Uit de praktijk: Transformatie ZaanIJ’ door de Arnoud Beens, gemeente Zaanstad.

15.00 – 15:15     Pauze

15.15 – 16:00     Aan de slag met de casus in 3 deelgroepen.

  • Transformatiestrategie: top-down of bottom-up?
  • Transformatieproces en betrekken stakeholders
  • Programma: welke functies passen in gemengde woon-werkgebieden van de toekomst?

16.00 – 16:30     Terugkoppeling uitkomsten sessies deelgroepen

16.30 uur           Afsluiting en borrel

Facts & Figures

Locatie: Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Entree: Gratis
Contactpersoon: Jeroen Bruinenberg, hoofdredacteur BT
Contactgegevens: 06 - 2472 1607 of j.bruinenberg@elba-rec.nl
Aanmelden: klik hier om u in te schrijven

Deze bijeenkomst zit helaas vol. U kunt zich nog aanmelden voor de reservelijst voor het geval we afmeldingen krijgen of we een extra bijeenkomst gaan organiseren later in het jaar.

 

TESTIMONIALS

Gewoon een gaaf event op een gave locatie.

Bas Luiting , Redesign Factory, OVER: BT EVENT

MEER UPDATES

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. 

BEKIJK PROJECT
BT Regiotour: Ga 27 september op reis naar circulair Friesland

BT Regiotour: Ga 27 september op reis naar circulair Friesland

Ga donderdag 27 september mei op reis met BT naar de meest circulaire regio van Nederland: de provincie Friesland. In samenwerking met de vereniging Circulair Friesland bezoeken we in één dag de circulaire hoogtepunten van de Elfstedenprovincie.

BEKIJK PROJECT
Bedrijventerrein Congres 2018 Rutger Bregman

Eerste sprekers BT Event bekend

Voor de 13e keer organiseren wij het BT Event samen met de SKBN. Zo zijn we blij dat Rutger Bregman en Adri-Bom Lemstra al vastgelegd zijn voor het evenement op het gebied van vestigingsklimaat en regionale innovatiekracht.

BEKIJK PROJECT

ONZE PARTNERS