War for talent verbreedt en intensiveert

De ‘war for talent’ werd tot voor kort alleen uitgevochten binnen de kennisintensieve sectoren. Inmiddels is het strijdtoneel uitgebreid naar andere sectoren zoals de maakindustrie, maar zeker ook de logistiek. En dat is goed nieuws. Tot op zekere hoogte.

Op werklocaties (campussen) waar bedrijven uit kennisintensieve sectoren zijn gevestigd, is het vanzelfsprekend om rekening te houden met de wensen en eisen van werknemers. Het succes van de daar gevestigde bedrijven is immers afhankelijk van de mogelijkheid om personeel aan zich te binden. Dit leidt tot een hoge kwaliteit van gebied en gebouwen. Bedrijven op de logistieke en gemengde werklocaties moeten nu ook mee in de war for talent.

Deze ontwikkeling biedt kansen voor een kwaliteitsimpuls op werklocaties. Bedrijven die in een krappe arbeidsmarkt mensen willen aantrekken, zullen iets extra’s moeten bieden. Tijdens het onlangs gehouden congres Logistiek Vastgoed werden voorbeelden genoemd van die extra’s. Het gaat dan om het verbeteren van het binnenklimaat door bijvoorbeeld het vergroten van daglichttoetreding. Een ander voorbeeld was het creëren van goede verblijfsruimtes, waaronder dakterrassen. Ook de beschikbaarheid van een eigen locker werd expliciet genoemd. Deze op het oog triviale maatregel is eigenlijk heel interessant. Een eigen plek in een groot distributiecentrum vermindert het gevoel van anonimiteit en vergroot de binding van de werknemer met het bedrijf.

Logistieke dienstverleners richten naast de genoemde extra’s ook hun hoop op de transitie van het werk zelf. De verwachting is dat medewerkers uitgerust gaan worden met smartbrillen. Het werk wordt daardoor makkelijker, leuker en/of interessanter waardoor het imago verbetert. Dit zou meer talent moeten trekken naar de logistieke sector. Bijkomend voordeel voor het bedrijf is dat een leidinggevende via de smartbril mee kan kijken en waar nodig kan ondersteunen. Overigens roept dit weer de vraag op of het werk daardoor aantrekkelijker wordt of juist niet: ‘big brother is watching you’.

De beschikbaarheid van voldoende personeel drukt weer een harde stempel op de kwaliteit van het regionale vestigingsklimaat. Dit maakt dat op werklocaties meer rekening gehouden moet gaan worden met de wensen en eisen van werknemers. De belangen van bedrijven en hun werknemers komen meer parallel te lopen.

Het is aan overheden, gebiedsontwikkelaars, projectontwikkelaars en bedrijven zelf, om deze kans te grijpen om kwalitatief hoogwaardige werklocaties te maken. Op zowel gebieds- als gebouwniveau. De war for talent wordt gewonnen door de wensen van werknemers leidend te maken bij de (her)ontwikkeling van werklocaties. En dat zou eigenlijk zo altijd moeten zijn.

Reinoud Fleurke
SADC en bestuurslid SKBN

MEER UPDATES

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. 

BEKIJK PROJECT
BT Regiotour: Ga 27 september op reis naar circulair Friesland

BT Regiotour: Ga 27 september op reis naar circulair Friesland

Ga donderdag 27 september mei op reis met BT naar de meest circulaire regio van Nederland: de provincie Friesland. In samenwerking met de vereniging Circulair Friesland bezoeken we in één dag de circulaire hoogtepunten van de Elfstedenprovincie.

BEKIJK PROJECT
Bedrijventerrein Congres 2018 Rutger Bregman

Eerste sprekers BT Event bekend

Voor de 13e keer organiseren wij het BT Event samen met de SKBN. Zo zijn we blij dat Rutger Bregman en Adri-Bom Lemstra al vastgelegd zijn voor het evenement op het gebied van vestigingsklimaat en regionale innovatiekracht.

BEKIJK PROJECT

ONZE PARTNERS