Circulaire herstructurering van bedrijventerreinen

Op donderdag 21 juni organiseren Bureau Stedelijke Planning en BT het middagseminar ‘Circulaire herstructurering van bedrijventerreinen’. Experts uit het vakgebied gaan met u aan de slag om de circulaire herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen op gang te brengen. 

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. 

En we moeten ook wel. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak om bedrijventerreinen zo goed mogelijk circulair te herstructureren. Alleen al het energieneutraal maken van 250 bedrijventerreinen zou voor een derde bijdragen aan het Energieakkoord. De principes van de circulaire economie gaan echter nog een stap verder en de potentie is dan ook groot, maar de omschakeling is ook broodnodig met het oog op een toekomst waarin we zo min mogelijk grondstoffen verspillen.

In het seminar krijgt u o.a. antwoord op de volgende vragen:
- Hoe kunt u verouderde bedrijventerreinen herstructureren tot moderne werklocaties en tevens een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen?
- Hoe kan circulaire economie concreet toegepast worden op een bedrijventerrein en welke stappen zijn hiervoor nodig?
- Welke effectieve instrumenten  en financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar?
- Wat is de rol van gemeenten, en hoe kunnen andere stakeholders gemobiliseerd worden?
- Wat zijn voorbeelden van circulaire toepassingen op bedrijventerreinen?                                                                          

Programma (onder voorbehoud)


13.30 uur: Inloop met koffie en thee

14.00 uur: Opening door dagvoorzitter

14:05 uur: Wat is de potentie van circulaire herstructurering op bedrijventerreinen?
Dr. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio Fontys Hogescholen. Hij is deskundig op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. ‘Overal wordt gesproken over verduurzaming en circulair ondernemen. Toch lijkt dit vooral bij politici en beleidsmakers te leven. Uitdaging is vooral om de circulaire, duurzame economie op een hoger gebiedsniveau te krijgen en beheerders van bedrijventerrein, vastgoedbezitters en ondernemersverenigingen het concept te laten omarmen.’

14.35 uur: Methodiek voor circulaire herstructurering bedrijventerreinen
Bureau Stedelijke Planning ontwikkelde een methodiek voor circulaire herstructurering. Dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning, vertelt over de zes elementen die elkaar versterken en licht dit toe met voorbeelden uit de praktijk. Lees hier alvast meer over de methodiek. ‘Door verouderde werklocaties te herstructureren op basis van de circulaire economie snijdt het mes aan twee kanten.’

15.05 uur: Pauze

15.25 uur: Jan van Oosten, advocaat Stibbe 
Circulaire herstructurering op bedrijventerreinen juridisch bezien. Circulariteit en duurzaamheid krijgen een steeds prominentere plaats in het omgevingsrecht. Als advocaat omgevingsrecht bij Stibbe heeft Jan van Oosten dagelijks met deze thema’s te maken, of het nu gaat om woningbouw, detailhandel, bedrijventerreinen of industriële ontwikkelingen. ‘Bij het uitleggen van nieuwe bedrijventerreinen valt circulariteit en duurzaamheid juridisch goed te regelen, maar het afdwingen daarvan bij bestaande bedrijventerreinen met versnipperd eigendom is een uitdaging en vergt veel juridische creativiteit.’

15.55 uur: Voorbeeldproject Circulaire herstructurering

Kevin Rijke, directeur Industriepark Kleefse Waard (IPKW), vertelt hoe een industriecomplex dat vroeger van AkzoNobel werd getransformeerd tot duurzaam industriepark IPKW. Inmiddels telt het park zo’n zeventig huurders die hun brood verdienen in de duurzaamheidsindustrie. Maar een industiepark kan circulair zijn; het moet ook nog circulair gebruikt worden. Rijke deelt zijn ambities met u.

16.25 uur: Terugblik en afronding

16.45 uur: Aangeklede borrel

Praktische gegevens
Datum: donderdag 21 juni 2018
Aanvang: 13.30 uur ontvangst 
Einde: 16.45 uur start borrel
Locatie: De Lichtfabriek Gouda, Hoge Gouwe 189 (op 10 min lopen van station Gouda)
Deelname is geheel gratis

MEER UPDATES

Twynstra Gudde benoemt vijf nieuwe partners

Per 1 juli 2019 heeft de directie van Twynstra Gudde vijf nieuwe partners benoemd: Gregor Heemskerk, Jos Kalfsbeek, Evelien van der Kuil, Guus van Leerdam en Martin Stout. Met deze benoeming versterkt het bureau haar positie op de thema’s energietransitie en gebiedsontwikkeling.

BEKIJK PROJECT

Circl

BT verdiepingsbijeenkomst circulaire werklocaties/regio’s

Als vervolg op de BT Awards 2018 en aftrap voor de Award 2019, organiseert BT/Stadszaken in samenwerking met ABN Amro een exclusieve verdiepingsbijeenkomst voor werklocaties en regio’s die werken aan de circulaire economie.

BEKIJK PROJECT

Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’

Tijdens de Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’ dat BT samen met het NEO Observatory en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies op donderdag 23 mei organiseert, krijgen beleidsmakers nieuwe handvaten om goede ruimtelijk-economische keuzes te maken.

BEKIJK PROJECT

ONZE PARTNERS