BT MAGAZINE

BT Magazine is het vakblad voor iedereen die zich bezighoudt met regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat. In het blad vindt u elk kwartaal verdiepende en opiniërende verhalen en concrete tools om uw regio klaar te stomen voor de economie van morgen. Verplichte kost voor iedereen die een sterkere economie wil realiseren. 

Duurzame economische groei van je regio kun je alleen behalen met goede profilering, een passende arbeidsmarkt en visie op de impact van de trends van morgen. 

BT is in 2017 vernieuwd qua inhoud en vormgeving en daar zijn wij erg trots op. Al in 2014 veranderde de naam van ons blad van Bedrijventerreinen naar BT. Het was de eerste stap in een nieuwe richting die we nu ook qua inhoud en vormgeving in papier hebben gegoten.

Online preview
Vraag gratis de tijdelijke inloggegevens aan voor ons uitgebreide vakbladenarchief via Melina Jansen, m.jansen@elba-rec.nl.

Bekijk hier het laatste magazine van BT

Abonnement

BT is onderdeel van uitgeverij ELBA\REC. De diverse vakbladen die ELBA\REC uitbrengt, bestrijken samen de gehele ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en infra. Daarom hebben wij naast een regulier abonnement op BT, een abonnementenpakket samengesteld dat alle vakbladen bevat, toegang geeft tot het digitale bladenarchief en korting biedt op onze diverse congressen en studiereizen.

Kijk voor meer informatie over een abonnement op BT op www.aboland.nl of klik hier voor informatie over het ELBA\REC abonnementenpakket.

 

 

Bijdrage leveren

BT is een blad voor én van de markt. Wij zijn constant op zoek naar goede verhalen en goede schrijvers.

Heeft u een interessante insteek voor een verhaal, neem contact op met Jeroen Bruinenberg via j.bruinenberg@elba-rec.nl of 06 - 24 72 16 07.

Adverteren

Adverteren in BT kan via een advertentie of een advertorial. BT verschijnt vier keer per jaar. BT verschijnt in de maanden maart, juni, oktober en december. BT bereikt via verschillende crossmediale on- en offline communicatiemiddelen en kanalen een groot aantal marktpartijen, strategen, ontwikkelmaatschappijen en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het verbeteren van het vestigingsklimaat en regionale economie. Het is het platform voor beslissers werkzaam bij publieke, private en kennispartijen.

Meer informatie over de mogelijkheden kunt u opvragen bij Wendy Louwen via w.louwen@elba-rec.nl of 06 - 41 42 10 79. 

VERGELIJKBARE PRODUCTEN

BT REIZEN

Het succes van een studiereis schuilt volgens de filosofie van BT in een combinatie van leren, interactie en verrassing. BT organiseert inhoudelijke studiereizen naar Europese bestemmingen. U bezoekt interessante gebiedsontwikkelingen en krijgt presentaties van belangrijke economische sleutelfiguren. 

BEKIJK PROJECT

BT EVENT

Jaarlijks organiseert BT in samenwerking met SKBN het BT Event, het evenement over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat. 

PROGRAMMA BT EVENT 2020 (29 okt.)

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat werken binnen het bereik van wonen blijft? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens het BT Event.

Op het BT Event 2020 kijken we naar onze binnensteden vanuit de optiek van de bedrijvige stad. Want als in steden enkel nog gewoond en gewinkeld wordt, komt de leefbaarheid in de knel. De strijd om de ruimte is een feit. Hoe houden we ook oog voor het creëren van economisch bruisende steden?

Vanwege de complexiteit van dit thema zoeken we vanuit meerdere perspectieven naar antwoorden. In een middag bieden we u inspiratie uit binnen- en buitenland, inzicht in de bestuurlijke spagaat die gepaard gaat met de ruimtelijke keuzes, en ‘last but not least’ aansprekende praktijkvoorbeelden waarin helder wordt wat de mogelijkheden zijn voor een dynamische stad.

De 15e editie van het BT Event vindt dit jaar plaats op 29 oktober. Helaas maken de omstandigheden dat we dit jubileum niet groots met elkaar kunnen vieren en een toost kunnen uitbrengen op dit jubileum. Als alternatief bieden wij u een gevarieerd, online programma met topsprekers. Vaste dagvoorzitter en presentator Roelof Hemmen is uiteraard ook van de partij. Het coronaproof event wordt live uitgezonden vanuit Taets Art & Gallery Parc. Volg ons live en bestel je online seat!

MEER INFO EDITIE 2020: WWW.BTEVENT.NL

BEKIJK PROJECT

ABN AMRO CIRCULAR ECONOMY AWARDS

ABN AMRO, BT en Stadszaken.nl zijn voor de tweede keer op zoek naar de beste circulaire werklocaties van Nederland. Samen met een deskundige jury zoeken we de beste circulaire werklocaties en regio’s van het land.

BEKIJK PROJECT

ONZE PARTNERS