Skip to content

De Achterhoek bruist van de economische activiteit. De Achterhoek heeft van oudsher een sterke landbouwsector met daaromheen een grote verwerkende en toeleverende industrie. De innovatieve maakindustrie dankt de regio aan de haar industriële verleden. In de Achterhoek lag ijzererts aan de oppervlakte en langs de Oude IJssel ontstonden diverse gieterijen. De gieterijen zijn inmiddels grotendeels verdwenen maar legden een fundament voor het ontstaan van hoogwaardige maakindustrie die steeds slimmer wordt, met een wereldwijde afzet. Op grond van het aantal patenten is de Achterhoek nu zelfs de tweede innovatie-regio van Nederland. In de periode 2012-2022 is het Achterhoekse bruto regionaal product (brp) met 22,7 procent gegroeid, meldt de recente Achterhoek Monitor. Voor Nederland bedroeg de groei 17,7 procent. Het slimmer produceren van goederen en diensten speelt bij deze inhaalslag een rol, meldt de jongste Achterhoek Monitor.

Maar de economische ontwikkeling van de regio staat continu onder druk. Er is sprake van een constante trek van jong talent uit de regio. Structurele arbeidsmarktkrapte door vergrijzing komt daar bovenop. En ondanks het technologisch vernuft, blijft de arbeidsproductiviteit in de Achterhoek achter bij het landelijk gemiddelde. De regio ontbeert bovendien een dominant stedelijk centrum en daarmee gepaard gaande agglomeratievoordelen. Daar staan een prachtige woonomgeving en betaalbare huizen tegenover, maar dan moeten die huizen er wel zijn. Tot slot stelt de energietransitie voor grote uitdagingen. Lokaal geproduceerde duurzame energie stuit vooralsnog op congestie op het net en wettelijke beperkingen die gelden voor lokale energie-uitwisseling.

Er liggen echter voldoende kansen om de regio nóg productiever te maken. Maar hoe verzilver je deze kansen? Die vraag staat centraal tijdens het kennis- en netwerkevent ‘De kracht van de regio – naar een nog productieve Achterhoek’ dat vakblad BT en Regionaal Bedrijventerrein Laarberg op woensdagmiddag 18 januari organiseren. 

Wat: Kennis- en netwerkevent ‘De kracht van de regio – naar een nog productievere Achterhoek’
Wanneer: Woensdagmiddag 18 januari 2023
Waar: BINX Smartility, Bolwerk 2, Regionaal Bedrijventerrein Laarberg, Groenlo
Voor wie: Gemeentelijke- en provinciale ambtenaren, (inter)regionale bedrijven en andere organisaties, plus iedereen die professioneel bij de ontwikkeling van de Achterhoek of vergelijkbare regio’s betrokken is.
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden