Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN 

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland) en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en ook als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA
 
13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader, Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen - Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, partner/senior consultant, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

Rol/eigenaarschap: wie doet wat?
In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

Duurzaamheid als concurrentievoordeel?
Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

Organisatiekracht
Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2.

16.30 uur
Borrel

MEER UPDATES

Circl

BT verdiepingsbijeenkomst circulaire werklocaties/regio’s

Als vervolg op de BT Awards 2018 en aftrap voor de Award 2019, organiseert BT/Stadszaken in samenwerking met ABN Amro een exclusieve verdiepingsbijeenkomst voor werklocaties en regio’s die werken aan de circulaire economie.

BEKIJK PROJECT

Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’

Tijdens de Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’ dat BT samen met het NEO Observatory en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies op donderdag 23 mei organiseert, krijgen beleidsmakers nieuwe handvaten om goede ruimtelijk-economische keuzes te maken.

BEKIJK PROJECT

BT Event 2019 komt naar Regio Arnhem-Nijmegen

Het BT Event 2019 komt naar de Regio Arnhem Nijmegen. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en houden u op de hoogte!

BEKIJK PROJECT

ONZE PARTNERS